Entomed er et spesialistfirma innen øre-nese-hals og med omfattende distribusjon av agenturprodukter. Entomed tilbyr et nærmest komplett sortiment av ØNH produkter for sykehus, spesialistlegekontorer, legekontorer, bedriftshelsetjenester, helsestasjoner, skoler og industri .

Vi har også et konsept for overvåkning og måling av skadelige lydnivåer.

Entomed driver en utstrakt kursvirksomhet for alle som arbeider innen øre-nese-hals sektoren.

GSI NOVUS GSI NOVUS

NOVUS

AABR/OAE NEWBORN SCREENER

The new GSI Novus™ is a lightweight, hand-held, comprehensive newborn hearing screening instrument. The Novus features a touch screen display and user-friendly software in a compact hardware design. The Novus may be configured with AABR, OAE, or both which allows for seamless two stage infant screening. 

  • GSI ALLEGRO
  • SA 202 Automatisk Audiometer
  • Husk kurs i audiometri 24. oktober 2017!!
  • EarPopper
  • Sibelmed Hørselboks
  • GSI 39
  • GSI NOVUS