Invitasjon til kurs - Audiometri

Entomed Norge AS har gleden av å invitere til kurs i audiometri og arrangerer kurset i samarbeid med Teknisk audiolog og Civ.ing Anders Jönsson. Kurset er tilpasset både leger, sykepleiere/teknikere og ellers alle som utfører hørselsmålinger.  Se vedlagte program.

 

Dato:              24.Oktober 2017

 

Tid:                 Kl. 09.30 – 16.30

 

Sted:                Entomed Norge AS

Skullerud Næringspark

Olaf Helsets vei 5, inngang A

0694 OSLO               

                       

Kursavgift:      Kr. 2.400,- inkluderer kursmateriell, kaffe og lunsj

 

Det er mer informasjon om våre kurstilbud og øvrige produkter på vår hjemmeside

www.entomed.no

 

Påmeldingsskjema kan sendes til oss snarest, da deltagerantallet er begrenset og ”først til mølla”-prinsippet vil gjelde.  Påmeldingen kan sende på e-mail:  post@entomed.no

 

Velkommen med på kurs!

 

Med vennlig hilsen

Entomed Norge AS

 

 

Espen Andersen

             

Vedlegg

 

Kursinnhold:

 

  • Hørselsfysiologi og audiometri
  • Toneaudiometer, målemiljø og sikkerhet
  • Audiometri – målemetodikk og feilkilder
  • Audiometri – praktiske rutiner
  • Gruppeøvelse i audiometri
  • Hørselskader og tolkning av audiogram
  • Spørsmål (felles)

 

Programtider:

 

09.00                             Registrering

 

09.30                      Introduksjon

 

10.15 – 10.30        Kaffepause

  

11.30 – 12.30        Lunsj

  

14.45 – 15.00        Kaffepause

  

16.30                          Avslutning

 

 

Kursansvarlig:

Espen Andersen, Entomed Norge AS

 

Foredragsholder:

Teknisk audiolog og Civ.ing Anders Jönsson, Lund

           

Påmelding:  

 

Navn:______________________________________________________________

 

Adresse: ___________________________________________________________

 

Telefon/e-mail:______________________________________________________

 

Sendes til: Entomed Norge AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 OSLO eller E-mail: post@entomed.no